ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากรและเซสชันการบรรยาย

แสดงผลลัพธ์ 0 รายการจาก 0 รายการ
highlight
ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

ประเภทการประชุมย่อย

ล้าง

ภาษา:

ล้าง

วันที่จัดเซสชันการบรรยาย

ล้าง

เวลาเริ่ม

ล้าง

แทร็กเนื้อหา

ล้าง

การถ่ายทอดสด

ล้าง

การกําหนดเซสชันบรรยายภาษาที่มีการล่ามที่แสดงอยู่ในรายการนั้นยังอาจมีการเปลี่ยนแปลง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอย่างเป็นทางการของการประชุมประจําปี MDRT 2022  ทาง MDRT จะจัดให้บริการล่ามพูดพร้อมสําหรับการนําเสนอบนเวทีบรรยายหลักและ Focus Session ที่ได้รับเลือกเมื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนอย่างน้อย 50 คนร้องขอภาษาเดียวกัน การกําหนดขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับตัวเลือกเซสชันบรรยายที่มีการล่ามจะถูกกําหนดหลังจากวันที่ 9 พฤษภาคม

Maintaining your mission and life balance amid adversity and change

David C. Blake
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
เวลาเริ่ม:
Blake
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

When faced with events and circumstances that will inevitably surface throughout your financial services career, Blake identifies ways to stay focused on your mission and adjust the tactics needed to protect your well-being while effectively serving your clients.

Your client is getting a divorce — Now what?

Janice Virginia Berner, CPA
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
เวลาเริ่ม:
Berner
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

Berner discusses why she chose divorce as a sub-specialty and how you can use this specific knowledge of handling divorce cases to grow your practice, including keeping or transitioning these clients once the financial plan is done.

3 approaches to enabling continuous referrals

Yuen Shiu Lun
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
กวางตุ้ง
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
เวลาเริ่ม:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
กวางตุ้ง
No items found.

Yuen Shiu Lun values referrals because, if she has to spend more time looking for new clients, it could affect the quality of her service to her existing clients. In this session, she explains how to find new business and how to serve each of your clients personally.

Closing a sale by client DIY

Lim Meow Lih
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
จีนกลาง
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
25 มิถุนายน 2023
เวลาเริ่ม:
11:00
Sunday, June 25, 2023
Lim Meow Lih
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
จีนกลาง
No items found.

Have you ever changed roles with your client, empowering them to feel like the expert? Lim Meow Lih shares the four steps of this process, which include allowing clients to realize their own needs, answer their own objections and close the sale themselves.

Performance management during the pandemic without fear

Chan Wing Sze
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
กวางตุ้ง
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
25 มิถุนายน 2023
เวลาเริ่ม:
11:00
Sunday, June 25, 2023
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
กวางตุ้ง
No items found.

Chan Wing Sze explains the steps for successful sales and referrals, from recording the turnaround time of the next successful interview after meeting new people, to reviewing your notes every 90 days, to allocating your time properly (80% to fact-finding, 20% to opening cases) to educating loyal clients and more.

The foundation to building strong relationships with clients

Jorge Antonio Barraza Avila
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
สเปน
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
25 มิถุนายน 2023
เวลาเริ่ม:
11:00
Sunday, June 25, 2023
Avila
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
สเปน
No items found.

Barraza Avila discusses the five keys to a successful fact-finding process, the foundation for closing a sale and how to build strong and long-lasting relationships with your clients.

รู้วิธีสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ 

Understanding how to engage with younger generations

Attaphorn Eiamaorn
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ไทย
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
25 มิถุนายน 2023
เวลาเริ่ม:
11:30
Sunday, June 25, 2023
Eiamaorn
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ไทย
No items found.

เมื่อพูดถึงงานของที่ปรึกษา มันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า "หนึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้กับทุกคน" วิธีที่คุณ โต้ตอบ กับคนรุ่นใหม่จะไม่เหมือนกับวิธีที่คุณโต้ตอบกับคนรุ่นเก่าเสมอไป เพื่อสร้างความสัมพันธ์และขยา ยธุรกิจของคุณผ่านทางลูกค้าคนสำคัญ Eiamaorn จะอธิบายวิธีทำความเข้าใจพฤติกรรม ความเชื่อ และ การแสดงออกของลูกค้าที่มีอายุน้อย  

There is no such thing as “one size fits all” when it comes to the work of an advisor. Fittingly, the way you engage with younger generations won’t necessarily be the same as how you engage with older ones. Eiamaorn explains how to understand younger clients’ behaviors, beliefs and expressions to establish connections and grow your business through this important clientele.

Secrets to developing your next-generation associate

Amy Howard, CHS
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
25 มิถุนายน 2023
เวลาเริ่ม:
11:30
Sunday, June 25, 2023
Howard
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

Does being too busy to stop and train an associate sound familiar? Many advisors fear the time it takes to develop their staff will hurt their production. George and Howard explain how they developed a plan for George to maintain his Top of the Table production while Howard set her sights on achieving MDRT-level production.

Make X a leading role

Tang Man Ching Mi
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
กวางตุ้ง
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
25 มิถุนายน 2023
เวลาเริ่ม:
11:30
Sunday, June 25, 2023
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
กวางตุ้ง
No items found.

What will you fill in "X" in "making X a leading role"? Tang Man Ching Mi describes how to be severe with yourself and lenient with others to create power and possibilities with no limits.

Secrets to developing your next-generation associate

Adrian George, CFP, TEP
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
25 มิถุนายน 2023
เวลาเริ่ม:
11:30
Sunday, June 25, 2023
George
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

Does being too busy to stop and train an associate sound familiar? Many advisors fear the time it takes to develop their staff will hurt their production. George and Howard explain how they developed a plan for George to maintain his Top of the Table production while Howard set her sights on achieving MDRT-level production.

ไม่พบผลลัพธ์
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Register Now