ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากรและเซสชันการบรรยาย

แสดงผลลัพธ์ 0 รายการจาก 0 รายการ
highlight
ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

ประเภทการประชุมย่อย

ล้าง

ภาษา:

ล้าง

วันที่จัดเซสชันการบรรยาย

ล้าง

เวลาเริ่ม

ล้าง

แทร็กเนื้อหา

ล้าง

การถ่ายทอดสด

ล้าง

การกําหนดเซสชันบรรยายภาษาที่มีการล่ามที่แสดงอยู่ในรายการนั้นยังอาจมีการเปลี่ยนแปลง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอย่างเป็นทางการของการประชุมประจําปี MDRT 2022  ทาง MDRT จะจัดให้บริการล่ามพูดพร้อมสําหรับการนําเสนอบนเวทีบรรยายหลักและ Focus Session ที่ได้รับเลือกเมื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนอย่างน้อย 50 คนร้องขอภาษาเดียวกัน การกําหนดขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับตัวเลือกเซสชันบรรยายที่มีการล่ามจะถูกกําหนดหลังจากวันที่ 9 พฤษภาคม

Building a community — The heart of client loyalty

June Rong Rong Koh
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
เวลาเริ่ม:
Koh
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

Offering rewards and marketing strategies are no longer enough to stand out and establish client loyalty in this digital world. Building a distinct brand community attracts emotionally invested clients, passive referrals and walk-in prospects from anywhere. Koh shares the ABCs of discovering and establishing your own community.

Behind an outstanding outcome is a highly effective work team

Denise Allard Serna
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
สเปน
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
เวลาเริ่ม:
Allard Serna
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
สเปน
No items found.

“Today, I’m more knowledgeable than I was yesterday.” Each morning represents a new opportunity to build the world we want. Being ourselves every day means pursuing our dreams, working to find success and being on a continuous search for the best possible version of ourselves. Allard Serna shares the key pillars that will help us build the best possible version of ourselves every day to achieve extraordinary results.

Driving success in your organization by understanding givers and takers

Lim Yee Von
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
เวลาเริ่ม:
Lim
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

Before advisors can achieve growth, they first must understand the role necessary to create success for themselves and their team. Learn the importance of being both a giver and a taker, and how these two personality types can create a healthy, motivated and productive environment for your team. By moving toward change and embracing help from others, a generous mindset can reap great rewards.

Journey to Top of the Table starts from PGA

Makoto Mitsui
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ญี่ปุ่น
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
เวลาเริ่ม:
Mitsui
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ญี่ปุ่น
No items found.

Have you registered for PGA at an MDRT event? Mitsui discusses how many legendary members work as PGA, and explains how you can learn from them while working as PGA and having fun together.

Introduce yourself as an MDRT advisor at the first appointment

Augusto Quijano Farjat, LUTCF, CLI
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
สเปน
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
เวลาเริ่ม:
Quijano Farjat
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
สเปน
No items found.

Did you know that the first impression you make on people will influence their purchase decision? And did you know that 30 seconds are enough to make that first impression?  Quijano Farjat reviews the elements necessary to introduce yourself as an MDRT advisor from the very first encounter with prospects.

How to attract high-quality clients

Yi-Pei Lin, MBA
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
จีนกลาง
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
เวลาเริ่ม:
Lin
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
จีนกลาง
No items found.

Every advisor wants to work with the best clients they can; defining and attracting them, however, can be easier said than done. Lin shares how you can not only determine who are the right clients for your practice but motivate them to come to you.

Adding value as the family's trusted advisor using 3 simple tools

Mathew Thomas Fogarty, CFP, DIP FP
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
เวลาเริ่ม:
Fogarty
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

Fogarty showcases three tools to help you provide extra value to your clients while positioning yourself as the family’s trusted advisor.

How to use the MDRT Benchmarking Survey

Peter Hill, ChFC
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
เวลาเริ่ม:
Hill
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

What do you want to know about your practice, and what does the data tell you? Hill discovered the tremendous benefits of reviewing the MDRT Benchmarking Survey to compare his business with other ensemble firms and encourages you to take note of what the data can teach you about yours.

Maintaining your mission and life balance amid adversity and change

David C. Blake
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
เวลาเริ่ม:
Blake
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

When faced with events and circumstances that will inevitably surface throughout your financial services career, Blake identifies ways to stay focused on your mission and adjust the tactics needed to protect your well-being while effectively serving your clients.

Elevating prospects to becoming valuable staff resources

Alvin Albert Jones, CFP, CLU
ประเภทการประชุมย่อย:
ConneXion Zone
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
เวลาเริ่ม:
Jones
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

Have you wondered how to get your prospects more engaged in your practice? Jones suggests leveraging the advocacy of your existing clients by seeking out their insight in a client advisory board to discover new ways to elevate the client experience, leading to increased productivity.

ไม่พบผลลัพธ์
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Register Now