ข้อมูลทั่วไป
คำถามที่พบบ่อย
เหตุใดการประชุมประจำปี MDRT 2021 จึงเป็นกิจกรรมเสมือน
จากผลกระทบของ COVID-19 และข้อกำหนดของรัฐบาลเกี่ยวกับจำนวนคนที่สามารถมาชุมนุมพบปะกัน การประชุมประจำปี 2021 ของ MDRT จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนในรูปแบบกิจกรรมเสมือน
ใครจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเสมือนประจำปี MDRT 2021  บ้าง
สมาชิก  MDRT ปี 2021  จะได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมเสมือนเช่นเดียวกับ
 • สมาชิก MDRT Academy ปี 2021
 • สมาชิก   Global Services ปี 2021
 • น้องเลี้ยง MDRT
 • ผู้จัดการบริษัทตัวแทน
จะมีส่วนของ On Demand สำหรับกิจกรรมเสมือนหรือไม่  และฉันสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่
มีเนื้อหาจากสัปดาห์กิจกรรมเสมือนตลอดจนเนื้อหาเพิ่มเติมจะสามารถเข้าถึงได้ในวันที่ 9มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2021การเข้าถึงเนื้อหา On Demand  รวมอยู่ใน
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนของคุณ
สมาชิกจะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มกิจกรรมเสมือนผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ  เช่น แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่
มีแพลตฟอร์มกิจกรรมเสมือนสามารถเข้าถึงได้ผ่านแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถืออย่างไรก็ตาม  ขอแนะนำให้ใช้แล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อปเพื่อการรับชมที่ดีที่สุด
สมาชิกจะได้รับเครดิตและใบรับรองกิจกรรมเสมือนของการเข้าร่วมการประชุมประจำปี  MDRT  2021 หรือไม่
ได้
กิจกรรมเสมือนจะนำเสนอในภาษาใด
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีนตัวเต็ม
 • ภาษาจีนตัวย่อ  
 • ภาษาจีนแมนดาริน / ภาษาจีนดั้งเดิม
 • กรีก
 • ฮิบรู
 • ฮินดี
 • อินโดนีเซีย
 • โปรตุเกส
 • ญี่ปุ่น  
 • เกาหลี
 • สเปน   
 • ไทย
 • เวียดนาม
กิจกรรมเสมือนและ On Demand ต่างกันอย่างไร
กิจกรรมเสมือนจะมีขึ้นระหว่างวันที่  7-9 มิถุนายน 2021  ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเข้าถึงรายการของโปรแกรมที่มีอยู่ในแต่ละวันได้ On  Demand จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม 2021  และจะรวมวิทยากรจากสัปดาห์กิจกรรมเสมือน On Demand ช่วยให้สมาชิกเข้าถึงเนื้อหาได้ตามความสะดวก
   และปรับเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการได้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบและการสละสิทธิ์

การสละสิทธิ์กิจกรรมและการเข้าร่วม
สำหรับการประชุมเสมือนหรือไฮบริดอีเวนต์ครั้งนี้คุณรับทราบว่าการเข้าร่วมของคุณในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นไปโดยสมัครใจและเป็นทางเลือก
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆเหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณตกลงที่จะ (1) ยกเว้นMDRT จากการเรียกร้องใดๆ
และทั้งหมดที่คุณหรือบุคคลที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนของคุณอาจมีต่อMDRT ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้ และ (2) ทำให้ MDRT
ปลอดจากการถูกเรียกร้องการถูกฟ้องคดีให้ชดใช้ค่าใช้จ่าย
ค่าเสียหายใดๆและทั้งหมดที่เกิดจากการกระทำของคุณหรือการกระทำของบุคคลใดๆที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนของคุณ
ต่อต้านพฤติกรรมการข่มขู่คุกคาม
MDRT มีพันธกิจในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงาน สมาชิกและแขกอื่นๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมของ MDRT ทั้งหมด นโยบายของ MDRT ที่มีมายาวนานและยังคงอยู่เสมอมาในอันที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่พนักงานทุกคน สมาชิกและแขกคนสำคัญจะได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและปราศจากการข่มขู่คุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะในเรื่องเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ถิ่นกำเนิด บรรพบุรุษ ความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ อายุ เพศสภาพ สถานะสมรส สถานะทหารผ่านศึก สถานะทางการทหาร ข้อมูลทางพันธุกรรมและลักษณะอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายรวมถึงการกระทำใดๆ ที่สร้างความหวาดกลัว ยอมจำนนหรือสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงปรารถนาโดยเหตุจากคุณลักษณะเหล่านี้ ห้ามไม่ให้มีการข่มขู่คุกคามต่อพนักงาน สมาชิก หรือแขกรับเชิญใดๆ และจะไม่มีการผ่อนปรนต่อสิ่งเหล่านี้ จะมีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับบุคคลใดก็ตามที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการนำตัวออกจากสถานที่ ให้ออก หรือยกเลิกสมาชิกภาพ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
สมาชิกของ Million Dollar Round Table ควรระลึกไว้เสมอว่าการปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์และธรรมเนียมปฏิบัติของจรรยาบรรณทางธุรกิจของ Million Dollar Round Table จะช่วยสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานคุณภาพสูงสุดแห่งสมาชิกภาพ มาตรฐานเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและการประกันและต่ออาชีพการบริการทางด้านการเงิน อย่างไรก็ตามสมาชิกควร:
 1. ถือเอาประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 2. รักษามาตรฐานสูงสุดของความสามารถในวิชาชีพด้วยการแสวงหาวิธีรักษาและปรับปรุงความรู้ ทักษะและความสามารถในวิชาชีพ
 3. รักษาความลับอย่างเข้มงวดและระมัดระวังเป็นพิเศษในข้อมูลส่วนตัวและธุรกิจของลูกค้าทั้งมวล
 4. เปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งมวลอย่างเต็มที่และพอเพียงแก่ลูกค้าเพื่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
 5. ธำรงไว้ซึ่งความประพฤติอันดีงามในวิชาชีพประกันและบริการทางการเงินและ Million Dollar Round Table
 6. ถือว่าการแทนที่กรมธรรม์ หรือสินค้าการเงินต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเท่านั้น
 7. ยึดมั่นและปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อกำหนดของเขตปกครองที่ทำธุรกิจอยู่
กฎระเบียบการทำงานร่วมกัน
 1. ใช้ภาษาที่สุภาพและแสดงออกถึงความเคารพเท่านั้น
 2. ห้ามมิให้ดูถูกดูหมิ่นใส่ร้ายบุคคลหรือองค์กรบริษัทใดๆ
 3. ห้ามมิให้หารือเกี่ยวกับการกำหนดราคาหรือค่าใช้จ่าย
 4. MDRT ไม่ได้ดำเนินการคอยติดตามการแช็ตนี้แบบเรียลไทม์ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นใด ๆ ตามที่เห็นสมควร
คำแถลงการณ์เกี่ยวกับความหลากหลาย
Million Dollar Round Table (MDRT) มุ่งมั่นที่จะยกย่องเชิดชูและให้บริการแก่สมาชิกที่มีความหลากหลายและเสมอภาคในวัฒนธรรมที่ทุกคนมีคุณค่า ได้รับความเคารพ ความชื่นชมและการปฏิบัติอย่างยุติธรรมโดยไม่มีอคติหรือการเลือกปฏิบัติ ในฐานะองค์กรระดับโลก MDRT ให้ความสำคัญและยอมรับความแตกต่างระหว่างสมาชิก MDRT มีเจตนาที่จะจัดตั้งและส่งเสริมนโยบาย โปรแกรมและวิธีปฏิบัติที่รับรองถึงความหลากหลาย ความเสมอภาคและการผนวกรวมเพื่อประโยชน์ของสมาชิก ว่าที่สมาชิก คู่ค้าในอุตสาหกรรมและมืออาชีพด้านการบริการทางการเงิน
คำแถลงการต่อต้านการผูกขาดและข้อปฏิบัติทางกฎหมาย
ไม่ให้มีการพูดคุยในเชิงลบต่อบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ทางการค้า ไม่ให้มีการพูดคุยหรือจัดกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มคนใด ๆ สามารถเข้าสู่ตลาดหรือลูกค้าสำหรับสินค้าและบริการเหล่านั้น ไม่ให้ทำการตกลงหรือเจรจาเพื่อละเว้นไม่ให้มีการซื้อหรือใช้วัสดุ อุปกรณ์ บริการและการจัดหาสินค้า ห้ามไม่ให้มีการพูดคุยหรือจัดกิจกรรมที่อาจตีความได้ว่าเป็นการป้องกันหรือจำกัดการทำวิจัยและพัฒนา แน่นอนว่า เราคาดหวังให้คุณพิจารณาและปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์โดยใช้คู่มือนี้ ทั้งขณะร่วมการประชุมนี้และตลอดเวลาในการทำธุรกิจของคุณ
ข้อมูลทางด้านภาษี กฎหมาย และลิขสิทธิ์
Million Dollar Round Table® (MDRT) ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลด้านภาษีและกฎหมาย และไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้น ท่านควรตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและกฎหมายในรัฐ จังหวัด ดินแดนหรือประเทศของท่าน ในกรณีที่ท่านต้องการใช้ส่วนประกอบการขายใดๆ กับลูกค้า MDRT ขอแนะนําให้ท่านหารือกับเจ้าหน้าที่ด้านประกันภัย การรักษาความปลอดภัยและฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบในท้องถิ่นของท่าน
ลิขสิทธิ์ Million Dollar Round Table (MDRT)  กิจกรรมนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศและระหว่างประเทศ ห้ามคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของงานทั้งหมดหรือบางส่วนในสื่อทุกรูปแบบ ห้ามบันทึกเซสชันหรือองค์ประกอบใดๆ ของกิจกรรมเสมือนหรือไฮบริด อีเวนต์โดยเด็ดขาด  
หลักปฏิบัติกิจกรรมเสมือน
สมาชิกทุกคนควรยอมรับและทำตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฏเกณฑ์การปฎิบัติตนต่างๆ ที่คณะกรรมการบริหารได้กำหนดและจัดพิมพ์ขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม
 1. เพื่อการได้รับการเข้าถึงกิจกรรมเสมือน สมาชิกทุกคนและแขกพิเศษต้องลงทะเบียน
 2. ไม่อนุญาตให้มีการมอบ ID และรหัสการเข้าถึงของคุณแก่บุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสมือน
 3. ห้ามไม่ให้สมาชิกหรือผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกโปรโมทสินค้าและบริการใดๆยกเว้นผู้แสดงสินค้าที่เป็นสมาชิกภายใต้บทบัญญัติของข้อตกลงผู้แสดงสินค้าอย่างเป็นทางการหรือได้รับอนุญาตเป็น
  ลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการบริหารBusiness Services, Inc. เท่านั้น
 4. ไม่อนุญาตให้สรรหาหรือพยายามชักชวนบุคคลหรือตัวแทนของบริษัทหนึ่งโดยบุคคลจากอีกบริษัทหนึ่งในระหว่างกิจกรรมเสมือนหรือหลังจากนั้น
 5. ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกเสียงหรือวิดีโอ สตรีมมิ่งออนไลน์ การถ่ายภาพนิ่ง หรือการบันทึกอื่นๆ ของงานนําเสนอในระหว่างกิจกรรมเสมือน
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสมือนไม่สามารถขัดจังหวะกิจกรรมเสมือนจริงหรือใช้สื่อออนไลน์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับกิจกรรมเสมือนที่อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดภาษาหรือภาพเกี่ยวกับทางเพศ บทสนทนาที่ไม่เหมาะสม ดูหมิ่น แถลงการณ์ทางการเมืองหรือเนื้อหาหรือการสื่อสารอื่นๆ นอกเหนือไปจากบทบาทและวัตถุประสงค์ของ MDRT
 7. การละเมิดหลักปฏิบัติอาจมีการเตือนด้วยวาจา การถอดถอนออกจากกิจกรรมเสมือนโดยไม่มีการคืนเงิน การจำกัดการเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ MDRT เพื่อดำเนินการต่อไปและอาจมีการเพิกถอนสมาชิกภาพ
ลงทะเบียนตอนนี้