Thông tin Chung 
HỎI VÀ ĐÁP
Tại sao Hội nghị Thường niên MDRT 2021 là sự kiện trực tuyến?
Do tác động của đại dịch COVID-19 và chính sách hạn chế tụ tập đông người của chính phủ, Hội nghị Thường niên MDRT 2021 sẽ diễn ra vào tháng 6 dưới hình thức Sự kiện trực tuyến.
Ai đủ điều kiện đăng ký tham dự Sự kiện Trực  tuyến Hội nghị Thường niên MDRT 2021?
Thành viên MDRT 2021 được phép đăng ký tham dự Sự kiện trực  tuyến, cũng như
 • Học viên Học viện MDRT 2021
 • Thành viên Dịch vụ toàn cầu 2021
 • Người được cố vấn từ MDRT
 • Quản lý đại lý
Sự kiện Trực tuyến có phần xem Theo Nhu cầu  không và tôi có thể đăng ký phần này không?
Có.Mọi người có thể truy cập để xem nội dung từ tuần Sự  kiện Trực tuyến, cũng như nội dung bổ sung, từ ngày 9 tháng 6 - ngày 9 tháng  7 năm 2021.Phí đăng ký của bạn đã bao gồm quyền truy cập nội dung Theo  Nhu cầu.
Thành viên có thể truy cập vào nền tảng Sự  kiện Trực tuyến qua các thiết bị thông minh như máy tính bảng và điện thoại  di động không?
Có. Nền tảng Sự kiện Trực tyến có thể được truy cập qua máy  tính bảng và điện thoại di động.Tuy nhiên, để có chất lượng tối ưu, bạn  nên sử dụng máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn.
Thành viên có nhận được xác nhận và chứng  chỉ tham dự Sự kiện Trực tuyến Hội nghị Thường niên MDRT 2021 không?
Sự kiện trực tuyến sẽ được trình bày bằng  những ngôn ngữ nào?
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Trung Quốc Phồn thể
 • Tiếng Trung Quốc Giản thể
 • Tiếng Quan thoại/Tiếng Trung Quốc Phồn thể
 • Tiếng Hy Lạp
 • Tiếng Do Thái
 • Tiếng Hindi
 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Nhật Bản
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Tây Ban Nha   
 • Tiếng Thái
 • Tiếng Việt
Sự khác biệt giữa Sự kiện Trực tuyến và Xem  Theo Nhu cầu là gì?
Sự kiện Trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày  9 tháng 6 năm 2021. Người tham dự sẽ được  xem các chương trình tuần tự được chọn lọc cho từng ngày. Xem Theo Nhu cầu sẽ được triển khai  từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021 và bao gồm các diễn giả từ tuần  Sự kiện trực tuyến. Xem  Theo Nhu cầu cho phép các thành viên xem các nội dung một cách thuận tiện và  điều chỉnh trải nghiệm học tập theo nhu cầu của mình.

Khước từ và Miễn trừ

Từ bỏ hoạt động và Tham gia
Khi đăng ký sự kiện trực tuyến hoặc hỗn hợp, bạn thừa nhận rằng việc tham gia của bạn vào tất cả các hoạt động liên quan là tự nguyện, không bắt buộc và bạn gánh chịu rủi ro khi tham gia vào bất kỳ sự kiện nào trong hàng loạt các sự kiện này. Bạn đồng ý (1) giải phóng MDRT khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, mà bạn hoặc bất kỳ người nào được bao gồm trong phí đăng ký của bạn, có thể có chống lại MDRT phát sinh từ hoặc có liên quan đến những hoạt động này, và (2) bồi thường và giữ cho MDRT không bị thiệt hại vì bất kỳ và tất cả các khiếu nại, chi phí hoặc chi tiêu phát sinh từ hành động của bạn hoặc của bất kỳ người nào được bao gồm trong phí đăng ký của bạn.
Chống quấy rối  
MDRT cam kết tạo ra một môi trường tích cực cho nhân viên, thành viên và khách mời khác tại tất cả các sự kiện của MDRT. Chính sách của MDRT đã, đang và sẽ duy trì một môi trường, tại đó mỗi nhân viên, thành viên và khách mời được đối xử một cách tôn trọng và không bị bất kỳ một quấy rối nào dựa trên hoặc có liên quan tới giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc gia gốc, gốc tích, khuyết tật cơ thể hoặc thần kinh, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu binh, tình trạng phục vụ trong quân đội, thông tin di truyền và bất kỳ đặc tính nào khác được pháp luật bảo vệ. Điều này bao gồm cả những hành xử tạo ra môi trường thù địch, đe dọa hoặc xúc phạm dựa trên những đặc tính này. Hành vi quấy rối nhân viên, thành viên hoặc khách mời bị nghiêm cấm triệt để và không tha thứ. Bất kỳ cá nhân nào vi phạm những quy định này sẽ phải chịu chế tài thích đáng, có thể bao gồm trục xuất, chấm dứt công việc hoặc chấm dứt tư cách thành viên.
Quy tắc đạo đức                                                          
Thành viên Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô (MDRT) cần luôn ghi nhớ rằng việc tuân thủ đầy đủ Quy tắc đạo đức của Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô là để thúc đẩy tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của tư cách thành viên. Những tiêu chuẩn này sẽ có ích cho cộng đồng, ngành bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Vì vậy, các thành viên cần phải:
 1. Luôn luôn đặt lợi ích tốt nhất của khách hàng lên trên lợi ích cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp.
 2. Giữ vững tiêu chuẩn cao nhất về năng lực chuyên môn thông qua việc củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực.
 3. Tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân, công việc kinh doanh của khách hàng.
 4. Cung cấp đầy đủ thông tin thực tế cần thiết để khách hàng có thể đưa ra quyết định đúng đắn.
 5. Duy trì các qui tắc hành xử cá nhân, góp phần tạo ảnh hưởng tốt cho ngành dịch vụ tài chính và bảo hiểm cũng như Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô.
 6. Bảo đảm mọi quyết định thay thế một sản phẩm tài chính hay bảo hiểm đều phải có lợi cho khách hàng.
 7. Tuân thủ tất cả những qui định của pháp luật và pháp lý trong lĩnh vực đang làm.
Quy tắc hợp tác
 1. Sử dụng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng.
 2. Không được chê bai bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào.
 3. Không được bàn về định giá hoặc chi phí.
 4. MDRT cam kết không theo dõi các cuộc trao đổi ở đây theo thời gian thực, nhưng có quyền xóa bất kỳ nhận xét, bình luận nào theo ý mình.
Tuyên bố về Tính đa dạng
Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu đô (MDRT) cam kết tôn vinh và phụng sự một cộng đồng toàn diện và đa dạng tất cả các thành viên, trên tinh thần mọi người đều được quý trọng, đánh giá cao và đối xử công bằng không thành kiến hay phân biệt đối xử. Là một tổ chức toàn cầu, MDRT đánh giá cao và tôn trọng mọi sự khác biệt giữa các thành viên. MDRT sẽ đặc biệt xây dựng và quảng bá các chính sách, chương trình và thủ tục nhằm bảo đảm tính đa dạng, sự bình đẳng và hòa hợp vì lợi ích của tất cả các thành viên, những người mong muốn là thành viên, đối tác ngành và ngành dịch vụ tài chính.
Tuyên bố về tuân thủ Luật chống độc quyền và Pháp luật
Sẽ không có các thảo luận tiêu cực về các công ty hoặc sản phẩm thương mại. Chúng tôi không vì mục đích tuân thủ luập pháp nào mà thực hiện các cuộc thảo luận hoặc hoạt động nhằm ngăn cản bất kỳ cá nhân hoặc nhóm người nào tiếp cận một thị trường hoặc khách hàng nào về vấn đề hàng hóa hoặc dịch vụ. Chúng tôi cũng không có bất kỳ thỏa thuận hoặc quan điểm nào để cản trở việc mua hoặc sử dụng các nguyên liệu, thiết bị, dịch vụ hoặc hàng hóa. Sẽ không có thảo luận hoặc hoạt động có thể được diễn giải là ngăn ngừa hay hạn chế việc nghiên cứu và phát triển. Tất nhiên, chúng tôi kỳ vọng các bạn lưu ý và  tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn này, cả trong khi tham dự hội nghị này lẫn xuyên suốt các hoạt động nghiệp vụ của bạn.
Thông tin về Thuế, Luật pháp và Bản quyền
Million Dollar Round® (MDRT) không bảo đảm tính chính xác của các thông tin về thuế và pháp lý, cũng như không chịu trách nhiệm nếu có sai sót hoặc thiếu sót nào. Bạn nên xin tư vấn từ các chuyên gia thuế và pháp lý tại tiểu bang, tỉnh thành, lãnh thổ hoặc quốc gia nơi mình sinh sống. MDRT cũng đề xuất bạn nên tìm hiểu các quy định về an ninh và bảo hiểm tại địa phương và cơ quan tuân thủ liên quan đến việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào với khách hàng.
Bản quyền Million Dollar Round Table (MDRT).  Công trình này được luật bản quyền quốc gia và quốc tế bảo hộ. Không cho phép sao chép một phần hoặc toàn bộ công trình này dưới bất kỳ dạng truyền thông nào. Cấm ghi âm, thu hình bất kỳ phiên họp hoặc cấu phần nào của sự kiện trực tuyến hoặc hỗn hợp.
Quy tắc Ứng xử trong thời gian diễn ra Sự kiện Trực tuyến
Thành viên phải chấp nhận và tuân thủ Quy tắc đạo đức và những quy tắc ứng xử mà Ban Điều hành có thể quy định và công bố với những người tham dự các hội nghị như thế này.
 1. Để được quyền truy cập vào sự kiện trực tuyến, mọi thành viên và khách mời đặc biệt đều phải đăng ký trước.
 2. Không được phép đưa ID và mã truy cập của bạn cho người khác để vào sự kiện trực tuyến.
 3. Thành viên hoặc phi thành viên không được phép quảng bá bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào, trừ các nhà triển lãm thành viên theo điều khoản của Thỏa thuận Nhà triển lãm đã ký kết, hoặc với sự cho phép bằng văn bản của Ban Điều hành.
 4. Nghiêm cấm người của công ty hoặc doanh nghiệp này tuyển dụng hoặc ra sức tuyển dụng nhân sự hoặc đại lý của một công ty hoặc doanh nghiệp khác trong suốt sự kiện trực tuyến hoặc có liên quan tới sự kiện.
 5. Không cho phép ghi âm, ghi hình, truyền hình trực tuyến, chụp ảnh tĩnh hoặc bất kỳ dạng lưu trữ hình ảnh, âm thanh nào khác với các bài diễn thuyết trong suốt sự kiện trực tuyến.
 6. Người tham dự sự kiện trực tuyến không được cố tình làm gián đoạn sự kiện hoặc sử dụng bất kỳ phương tiện trực tuyến nào kết nối với sự kiện trực tuyến, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, ngôn ngữ hoặc hình ảnh gợi dục, trao đổi không thích hợp, lời nói phỉ báng, nhận định chính trị hoặc nội dung hoặc trao đổi thông tin khác ngoài phạm vi tính chất và mục đích của MDRT.
 7. Việc vi phạm Quy tắc Ứng xử có thể dẫn đến các hình thức xử phạt như cảnh cáo bằng lời, trục xuất khỏi sự kiện trực tuyến và không được hoàn tiền, cấm tham dự các sự kiện khác trong tương lai, báo cáo lên Ủy ban đạo đức MDRT để cân nhắc xử lý thêm và có thể hủy bỏ tư cách thành viên.
Đăng ký